top of page

Rekrutacja

Jak zarejestrować się na Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego? 

Wystarczy:

- założyć konto w IRK
- uzupełnić swoje dane
- wnieść opłatę rekrutacyjną 85 zł
- załączyć kró
tki esej z prezentacją wstępnej propozycji tematu pracy magisterskiej

Do kiedy trwa rekrutacja?

Nadchodzące tury rekrutacji na rok 2023/2024:

- Tura 1 (06.06.2023–07.07.2023)

- Tura 2 (10.08.2023–12.09.2023)

Jak długi powinien być mój esej podczas rekrutacji na Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego?

- Esej, w języku polskim lub angielskim, powinien mieć objętość 3000-4000 znaków ze spacjami, czyli około jednej strony

Czy mogę rozpocząć Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego jeżeli mam już tytuł magistra?

- Oczywiście, na nasze studia zapraszamy osoby świeżo po licencjacie, jak i z tytułem magistra

Obroniłe/am się i czekam na wydanie dyplomu z dziekanatu. Czy mogę złożyć dokumenty?
- Tak. W takim przypadku składając dokumenty kandydat może zamiast dyplomu złożyć: 1) zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów oraz 2) oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania.

HR_20211008_Ewa_Fligiel_JED8790.jpg
Sekretariat ds. studenckich
Ewa Fligiel
e-mail: dziekanat.euroreg@uw.edu.pl  
bottom of page